close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to 001-3171926-05 with the message 'membership 2017'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

Uitnodiging Kunstenaars - Afsprakenkader verloning in de sector BK

Kunstenpunt en NICC nodigen je uit op een vergadering over het uitstippelen van een traject over een afsprakenkader tussen beeldend kunstenaars en organisaties rond verloning.  

LOCATIE

Kunstenpunt, Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel (vlakbij station Brussel-Centraal)

DATUM&TIJDSTIP
23 maart 2017 van 14u tot 16u

INSCHRIJVEN
Meld je komst via het online-inschrijvingsformulier

De meeting start met een toelichting van de richtlijn voor kunstenaarshonoraria uit Nederland, gevolgd door een discussie over een stappenplan in Vlaanderen. We organiseren een meeting voor kunstenaars en een meeting voor organisaties. Het materiaal uit beide vergaderingen dient als basis voor het verdere traject.
 
Het onderzoek rond de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars ‘Loont passie?’ vormt de aanleiding voor de bijeenkomst.
 
De enquête bevestigt dat kunstenaars meestal projectmatig werken aan eigen creaties en aan opdrachten van korte duur bij verschillende opdrachtgevers. Voor beeldende kunst valt op dat ze het meest van al een betaalde job buiten de artistieke sector hebben, de laagste verdieners zijn van alle kunstenaars en dat slechts 30% van wie tentoonstelde daarvoor een vergoeding kreeg. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek voor beeldend kunstenaars. 

Het verbeteren van de sociaal-economische positie van kunstenaars is een werkpunt voor iedereen (overheid, kunstenorganisaties, kunstmarkt, curatoren en kunstenaars zelf) en kadert binnen 'fair practice' in de kunsten. Correcte verloning is daarvan een onderdeel en vraagt bijzondere aandacht binnen de beeldende kunst omdat er nauwelijks afsprakenkaders werden gemaakt. In buurlanden zoals Nederland werd een 'richtlijn voor kunstenaarshonoraria' opgesteld in overleg tussen kunstenaars en organisaties, die door een meerderheid van organisaties ondertekend werd. Kunnen we hier ook zo'n afsprakenkader opstellen, en hoe?