close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to 001-3171926-05 with the message 'membership 2014'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with the NICC newsletter.

First name

Last name

Email

Spam protection

Type the text above in the box below:

Onderzoek socio-economische positie van de individuele kunstenaar

We weten dat professionele kunstenaars in het huidige arbeidsmodel, met veel flexibiliteit, multiple job holding en mobiliteit, in precaire omstandigheden werken en leven. 

Hierover bestaan echter slechts onvolledige of slechts deels betrouwbare gegevens. Momenteel wordt er een unieke studie gevoerd naar de arbeidssituatie en socio-economische positie van de individuele kunstenaar. 

Er wordt gepeild naar de diverse (artistieke en niet-artistieke) activiteiten, inkomsten, statuten, beroepskosten, werkloosheidservaringen en verschillende aspecten van arbeidskwaliteit.

In 2014 verschenen de resultaten van een eerste onderzoek naar de professionele acteurs in Vlaanderen. Het huidige onderzoek vormt het vervolg en moet vergelijkbaar materiaal opleveren over (andere) podiumkunstenaars, beeldend kunstenaars, muzikanten, componisten, schrijvers en filmmakers.

Het wordt een studie waarop de komende jaren gesprekken over een meer gerichte ondersteuning van professionele kunstenaars gebouwd zullen worden – zowel binnen de sector als tussen de sector en de overheden.

In de week van 2 mei ontvingen de professionele kunstenaars een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Aan het begin van de zomer zullen de eerste resultaten bekend zijn. 

De studie wordt gerealiseerd door de vakgroep Sociologie van de UGent (CuDOS) i.s.m. Kunstenpunt, Departement CJSM, Kunstenloket, VAF, VFL, Sociaal Fonds Podiumkunsten, ACOD-cultuur en oKo 

NICC werd betrokken bij het expertisepanel met de vraag om de vraagstelling af te stemmen op de concrete situatie van beeldende kunstenaars. 

NICC moedigt alle individuele kunstenaars aan om deel te nemen aan deze grootschalige studie waarvan de resultaten meegenomen worden in de toekomstige acties van NICC. 

link naar enquête