close

NICC Membership

NICC is a social and artistic organisation founded by professional visual artists in order to advocate their rights. NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organisations and other actors in the cultural field. By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership costs only 12 euros. Transfer this amount to 001-3171926-05 with the message 'membership 2014'.

On showing your membership card you receive a variety of advantages and discounts at museums, shops and on subscriptions to <H>Art Magazine. Your card is valid for one year.

NICC develops an artistic and social program of artists talks, exhibitions and debates. By sending your contact details to NICC you will be invited to all projects and events.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with the NICC newsletter.

First name

Last name

Email

Spam protection

Type the text above in the box below:

Deadline 1 december - Kunstendecreet

1 december is de volgende indiendatum voor aanvragen voor creatieopdrachten, ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies voor kunstenaars binnen het Kunstendecreet. 

Creatieopdracht

Doel: de creatie van een nieuw werk dat binnen een bepaalde termijn aan het publiek wordt voorgesteld.

Ontwikkelingsgerichte beurs

Je kan een ontwikkelingsgerichte beurs aanvragen om de ontwikkeling van uw oeuvre te ondersteunen. Je moet een kunstenaar zijn bij wie (de mogelijkheid tot) oeuvre-ontwikkeling positief wordt ingeschat. Er is dus sprake van een duidelijk verwachtingspatroon. 

Projectsubsidies voor kunstenaars

Deze subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van de realisatie van een specifiek project, dat zich onder meer kan situeren op het vlak van de presentatie van een oeuvre, de reflectie inzake een oeuvre, of de productie van een specifiek werk. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet resultaat: een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk, een uitvoering, een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar, de integratie van een kunstwerk in de openbare ruimte of een productie binnen de muziek- of podiumkunstensector.

Info:
Meer info op kunstenerfgoed.be/nl/alles-over-subsidies/onze-subsidies