close

NICC Membership

NICC is a non-profit artists initiative run by and for artists, it is founded by professional visual artists in order to advocate their rights. Our aim is to set up a qualitative social framework within which the autonomous artistic practice can develop professionally.

NICC functions as a mediator between the artists and the government, art organizations, and other actors in the cultural field. In addition to a program of social actions, reflection, and research, the NICC presents an artistic program of lectures, exhibitions, symposiums, and presentations on contemporary professional practice.

By becoming a member you help give a voice to artists.

Membership is free for the first year, In the second year, you will be asked for a donation. You can always support us, BE79 7350 4576 9133. If you make a donation please mention 'membership 2022'. Thank you!

By subscribing as a NICC member you will be kept informed monthly on all our activities, our events, and projects. Each joining member can apply to the board to become a member of the general meeting.

Fill in the form below to become a member.

Become a NICC member.

First name

Last name

Address

Email

Subscribe to the newsletter.

Spam protection

Type the text above in the box below:

close

Subscribe to our mailing list

Stay up to date with the NICC newsletter.

OPROEP: Antwerp Art Weekend

OPEN CALL ARTISTS @ WORK [nl] 

NICC is de artist-run netwerkorganisatie van de beeldende kunstenaar in België. De kernactiviteit van NICC is om de kennis en de dialoog over de ontwikkelingen van de kunstenaarspraktijk en het kader waarbinnen dit gebeurt, te bevorderen en versterken.

Het Antwerp Art Weekend (26 tot 29 mei 2022) is een stadswijde manifestatie voor hedendaagse beeldende kunst in Antwerpen, waarbij kunstruimtes in en rond de stad de handen in elkaar slaan om hedendaagse kunst te vieren en verder te promoten als een waardevol en essentieel onderdeel van de maatschappij.

NICC heeft sinds enkele maanden een nieuwe plek. We werden uitgenodigd door HART magazine om de ruimte in Kleine Markt 7-9, Antwerpen te delen.

Onze eerste project in de nieuwe ruimte is een doorlopende videoinstallatie: ARTISTS @ WORK, met een livestream van kunstenaarsateliers. Zo verbinden we het maakproces met presentatie, of eerder, brengen we het onzichtbare werk onder de aandacht. Uiteraard zijn de deelnemende kunstenaars vrij in het idee van hun livestream.

Praktisch

Om deel te nemen, selecteer een tijdslot en vul je naam in deze tabel in.

Tijdens jouw timeslot installeer je jouw computer op een geschikte plek in je atelier (voldoende licht, dichtbij stopcontact, etc), log je via de link in diezelfde tabel, zet je videocamera aan en… ga aan het werk. 

Indien je vragen, opmerkingen, suggesties hebt, contacteer ons via anyuta@nicc.be

OPEN CALL ARTISTS @ WORK [en]

NICC is the artist-run network organization of the visual artist in Belgium. The core activity of NICC is to promote and strengthen knowledge and dialogue about developments in the artistic practice and the framework within which this takes place.

The Antwerp Art Weekend (May 26 to 29th, 2022) is a city-wide event for contemporary visual art in Antwerp, where art spaces in and around the city come together to celebrate and further promote contemporary art as a valuable and essential part of society.

NICC has a new place for several months now. We have been invited by HART magazine to share the space in Kleine Markt 7-9, Antwerp.

Our first project in the new space is a continuous video installation: ARTISTS @ WORK, with a live stream from artist studios. In this way we connect the creative process with presentation, or rather, we shed light on the invisible work. The participating artists are of course free to choose the idea of their livestream.

Practical:

In order to participate, select a timeslot and enter your name in this table.

During your timeslot you install your computer in a suitable place in your studio (sufficient light, close to the electricity socket, etc), log in through the links in the same table, turn on your video camera and… get to work.

If you have any questions, comments, suggestions, please contact us at anyuta@nicc.be.